Individprövningen

Rekordtillväxt på Gyltebodatjur!

Testperioden på individprövningen i Gunnarp är nu avslutad. Från besättningen kom 2 tjurar där 7245 Safir av Gylteboda noterade en för Hereford rekordhög tillväxt på 2082 gram per dag. Han fick T-tal 112 och en ettårsvikt på 676 kg. Safir har exteriörbedömts med de fina siffrorna kropp 86, muskler 82 , ben 84 , helhet 85

Safir kommer att säljas på auktionen i Gunnarp den 31 mars då även semintjuren Ebony av Gylteboda auktioneras ut.

Tjuren 7237 Elegant höll en för låg tillväxt och fick endast T-tal 96 och klarade inte T-talsgränsen för auktionen ,därför har han nu lämnats till slakt.

2017-03-10 22:40