Bästa hondjur på Elmia

Bästa hondjur på Elmia

Elmia Lantbruk 2018 blev en framgång för Gylteboda Hereford

Kvigan 720 Elna av Gylteboda placerades som champion hondjur hereford och bäst i rasen.

Senare under bedömningsdagen utnämndes hon till bästa hondjur av samtliga köttraser.

2018-10-29 22:44