Under säsongen december 2017 till våren 2018 föddes en bra grupp tjurar som är intressanta för avel. Några är redan sålda och tas inte med på denna presentationen, men här kan du hitta flertalet av dem som är aktuella. På några är det taget foto som kalv i september före avvänjningen. 2018 var ett mycket torrt år även i Gylteboda, vilket gjorde att betestillgången var dålig och avvänjningsvikterna var således lägre än vanligt. Tjurarna har efter installningen svarat bra på fodret med höga tillväxter, någon tjur har tom. en tillväxt på över 2 kg per dag fram till ettårsvägningen.

7312 Sancho

 7312 Sancho av Gylteboda  P/S född 180102  

Far JC 743 Fast Time

Mor 591 Silvia  av Gylteboda

Morfar 586 Titan ET av Munka

Vikter fv. 47  200dv. 290 365dv. 599

Index  Mix 106  Pix 110  Fix 108  Aix 13

 

7314 Sheik av Gylteboda  P/S född 180106  

Far Triara Xcelorator

Mor 667 Silvia av Gylteboda

Morfar Golden-Oak Fusion

Vikter fv. 40  200dv. 230 365dv. 477

Index  Mix 105  Pix 110  Fix 119  Aix 13 

7317 Eliman

 7317 Eliman av Gylteboda  P född 180113  

Far Triara Xcelorator

Mor 665 Elna  av Gylteboda

Morfar 383 Bårarps Nando

Vikter fv.40  200dv.245 365dv. 514

Index  Mix 101  Pix 106  Fix 117  Aix 8 

7319 Hugo

7319 Hugo av Gylteboda  P/S född 180116  

Far 383 Bårarps Nando

Mor 550 Holly av Gylteboda

Morfar Harvie Dan Hidalgo

Vikter fv. 44  200dv. 252 365dv. 509

Index  Mix 116  Pix 106  Fix 106  Aix 15 

7323 Hunter

 7323 Hunter av Gylteboda  P/S född 180127

Far Laf av Stendala

Mor 664 Holly  av Gylteboda

Morfar Axa Golden-Oak Xceed

Vikter fv. 39  200dv. 257 365dv. 491

Index  Mix 107  Pix 106  Fix 104  Aix 10