Gylteboda Hereford

På gården har funnits en avelsbesättning med stamboksförda djur sedan slutet av 1980-talet.Sedan 1991 ägs besättningen av Jan Nilsson efter övertagande från föräldrarna.Flertalet av stamtjurarna som använts har varit individprövade med bra resultat.Sedan semineras varje år ett antal av de bästa hondjuren för att få tillgång till det mest intressanta avelsmaterialet och få en spridning på härstamningarna

 

 

 

Utställningar

Besättningen visar regelbundet upp djur på utställningar där Hereforddjur visas.

Mila 2011 visades 2 ettårskvigor,496 Holly som blev reservchampion och 502 Elsi som vann den yngre kvigklassen.

På Sweden national Hereford show i Tenhult i oktober 2012 visades 4 kvigor .Kvigkalven 550 Holly blev då reserv champion och 519 Elna blev 3:a bland de dräktiga kvigorna.

Vidstående bild är från Mila 2013 där tjuren 586 Titan ET av Munka blev champion handjur samt bäst i rasen,samt 549 Ester av Gylteboda som blev hondjurschampion.

På Elmia 2013 visades 4 djur, 2 kvigkalvar,574 Holly och 575 Silvia med andra respektive fjärdeplaceringar.Dessutom visades 2 dräktiga kvigor,557 Ester som blev fyra och 549 Ester som blev placerad som åtta.

 

 

 

 

Individprövning

Tjurkalvar från besättningen finns regelmässigt med på individprövningen av köttrastjurar.Säsongen 2011-2012 testades 2 tjurar, 7073 Sokrates av Gylteboda som fick t-tal 107 och 7074 Ruter av Gylteboda som fick t-tal 101.Tjurarna såldes på auktionen för 44000 kr respektive 37000 kr.

Säsongen 2012-2013 testas tjuren 7101 Epsilon av Gylteboda efter Harvie Dan Hidalgo och 412 Elna av Gylteboda.Hans t-tal blev 111 och han såldes på auktionen till Svartsjö Hereford,Kriminalvårdsanstalten Svartsjö för 48000 kr.

För mer information om köttrasprövningen titta här:

720 Elna av Gylteboda. Best in show, Elmia Lantbruk 2018

 

 

 

 

 

7401 Ek 7401 Ek av Gylteboda T107, P-tal 113