Liggbåsstall för dikorna

Under 2010-2011 byggdes ett nytt stall med plats för drygt 60 dikor och 30 rekryteringskvigor.Stallet är byggt med en stålstomme och träväggar,taket består av kondensskyddad plåt.Långsidan mot väster är öppen och där är foderbordet placerat.Stallet har 3 rader med liggbås och 2 skrapgångar som skrapas med en lindriven utgödslingssskrapa. På båda gavlarna finns kalvningsboxar placerade,både enkelboxar och på den södra gaveln en stor gruppkalvningsbox.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Djuren utfodras med fri tillgång på rundbalsensilage som läggs ut med ett lastarmonterat roterande balspjut med några dagars mellanrum. Däremellan skjuts fodret fram till djuren med lastarskopan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få en bra miljö vid kalvningen finns stora utrymmen på ströbädd där kon får gå någon vecka vid kalvningen,möjlighet att stänga in kor i enskilda boxar är också anordnade.

 

 

 

 

 

 

 

Stommontage Stommen till dikostallet monteras
Dikostall foderbord Foderbordet på dikostallet
Kalvningsavdelningen Kalvningsavdelningen i dikostallet